Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Deklaracja dostępności

Basen Brynów - Obiekt wielofunkcyjny wraz  z pływalnią
ul. Kościuszki 104, 40-519 Katowice


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Wejście do budynku Basenu Brynów pozbawione jest barier architektonicznych. Część wejściowa obiektu mieści kasę, szatnię i sanitariaty, w tym dla osób niepełnosprawnych. Za kasą jest szatnia z przebieralniami, w tym dla osób niepełnosprawnych i zespoły sanitarne pozbawione barier architektonicznych.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Obiekt nowo wybudowany według projektu architektonicznego opracowanego z myślą także o osobach niepełnosprawnych. Budynek pozbawiony barier architektonicznych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Hala basenowa mieści basen sportowy i rekreacyjny. Przy basenach w razie potrzeby znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Przed budynkiem Basenu Brynów znajduje się parking, który jest darmowy dla Klientów basenu. Parking posiada wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje o możliwościach dotarcia na basen środkami komunikacji miejskiej:

Na basen można dotrzeć za pomocą środków komunikacji miejskiej. Osobom korzystającym z transportu tramwajowego zalecana jest linia nr 14, 16 i 36 mająca przystanek przy basenie Brynów.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Basenu Brynów. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości

Zapraszają

Honorujemy karty